Komfort för mitt hem

Juridisk information

Vaillant Group Gaseres AB

Kalkstensvägen 2
224 78 Lund
Sverige

info@vaillant.se
040 803 30 040 96 86 90 (fax)

Aktiebolag

Säte: Svedala kommun, Skåne län
Verkställande direktör: Jens Wickholm
Org.nr: 556430-1595

Copyright

Vi eftersträvar att innehållet på denna webbsida är ajourförd, riktig och korrekt men garanterar inte sidornas aktualitet, riktighet eller fullständighet i de upplysningar och annan information. Vi förbehåller oss rätten till att ändra/komplettera information eller data utan föregående varsel.

Sidorna på denna webbsida kan också innehålla länkar till andra webbsidor på internet som, i vissa fall, kan vara administrerade av andra än Vaillant Group. Vi förmedlar endast länken och tillträdet på sidan och ansvarar ej för innehåll på dessa länkade sidor.

Vår webbsida skyddas av copyright-lagar. Kopiering, översättning, lagring och förändring av innehåll i andra elektroniska medier är skyddat av upphovsmannarätten. Återgivning och bearbetning av materialet är endast tillåtet med Vaillant Group skriftliga medgivande

Juridiskt meddelande

Från och med 1 januari 2013 är vi skyldiga att publicera en reservdelslista för pumpar.

Viktig information:

  • Om en reservdel installeras på ett felaktigt sätt kan det leda till skador.
  • Dessa komponenter får endast monteras av en sakkunnig.
  • Läs de bifogade instruktionerna för installation och drift av maskinen. Denna lista ersätter inte de respektive reservdelskatalogerna.
  • Välj alltid korrekt reservdel ur den aktuella reservdelskatalogen. Med förbehåll för ändringar

Sedan 1 januari 2013 är pumparna i värmesystemen också värderade med Energieffektivitetsindex (EEI). Detta nummer ger ett jämförande värde för en pumps energiförbrukning. Effektivitetsindex för en vanlig pump är ca 0,8. Sedan 1 januari 2013 ska fristående pumpar i värmesystem vara effektivare med EEI ≤ 0,27. För detta kommer energiförbrukningen att minska med minst 65% jämfört med en standardpump. Från och med 1 augusti 2015 kommer gränsen att sänkas till EE <0,23. Då kommer kraven också att gälla för pumpar relaterade till en värmegenerator och brinepumpar.

Riktmärket för de mest effektiva cirkulationspumparna är EEI ≤ 0,20.

Från och med den 1 januari 2013 ska uppgifter om demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta komponenter och material tillhandahållas för behandlingsanläggningar i fråga om fristående cirkulationspumpar och produktintegrerade cirkulationspumpar. I PDF-tabellen finns information om återvinningsbarhet.