Komfort för mitt hem

Användarvillkor

Introduktion

Vi är glada för ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Nedan har vi listat några av de reglerna för användning av innehållet på denna webbplats.

Webbplatsen är producerad av Vaillant A/S, DK-2690 Taastrup (Vaillant). Varje användare av denna webbplats (Vaillant hemsida) måste följa dessa villkor för användning. Villkor kan ändras när som helst, förlängas eller ersättas med andra villkor, t.ex. som inköp av varor och tjänster. När du går till Vaillant hemsida - med eller utan inloggning - så accepterar du därmed de aktuella användarevillkoren

Vi har byggt denna hemsida med största omsorg, men vi kan inte ta något ansvar eller lämna garantier för att all information och data är 100% aktuell och korrekt. Vaillant förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till information och data när som helst och utan förvarning. Teoretiskt skulle vi kunna stänga webbplatsen och relaterade tjänster i sin helhet eller delvis utan förvarning. Vi tar inget ansvar för internets tillgänglighet eller datorsystem - därför kan vi inte garantera att Vaillant hemsida finns tillgänglig hela tiden och vid alla tidpunkter.

Produkter och tjänster

På denna webbplats ger Vaillant information om produkter och tjänster. Vaillant garanterar inte att alla produkter och tjänster som visas på denna sida också säljs i ditt land. Vissa produkter och tjänster som visas på denna sida är kanske inte godkända för försäljning i andra länder i den utformningen, som de säljs i Sverige.

Ansvar

I den mån någon information, programvara eller dokumentation görs tillgänglig gratis, tas inget ansvar för defekter i kvalitet eller på information, programvara eller dokumentation.

I övriga hänseende vilar inget ansvar på Vaillant, om det inte krävs enligt lag, till exempel. enligt produktansvarslagen eller i fall av avsiktlig försummelse, grov vårdslöshet, personskada eller dödsfall, underlåtenhet att uppfylla garanterade egenskaper, bedrägligt döljande av en defekt eller vid brott mot grundläggande avtalsförpliktelser. Skadorna i händelse av brott mot grundläggande avtalsförpliktelser är begränsade till kontrakt-typiska, förutsebar skada om det inte finns något uppsåt eller grov oaktsamhet.

Även om Vaillant gör allt för att hålla Vaillant webbplats fri från virus, kan Vaillant inte garantera att de är virusfria. Användaren skall för sitt eget skydd, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet och bör använda ett antivirusprogram innan du laddar ner någon information, programvara eller dokumentation.

Hyperlänk

Vaillant webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av tredje part. Vaillant tar inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplats, eftersom Vaillant inte har något inflytande över innehållet och kan inte hållas ansvarig för innehållet och informationen. Användning av dessa webbplatser sker helt på användarens egen risk.

Varumärken (Trademarks)

Om inget annat anges, är alla företagslogotyper, varumärken, emblem och produktbeteckningar på Vaillant hemsida skyddade av lagen om varumärken. De är Vaillant eller dess dotterbolag "immaterialrätt. All otillåten användning eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot lagen om varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter eller konkurrenslagar.

Skydd av personuppgifter

Vaillant åtar sig att följa gällande lagar om skydd av insamling av personuppgifter, användning och behandling av personuppgifter för användande av Vaillant hemsida. Läs även vår information om dataskydd.

Återkoppling

Vi uppskattar om du kontaktar oss. Ni bör dock notera att vi förbehåller oss rätten att fritt använda idéer eller förslag som du kommer med, för förbättringar, utveckling och försäljning av våra produkter.

Ansvar

I den mån någon information, programvara eller dokumentation görs tillgänglig gratis, tas inget ansvar för defekter i kvalitet eller på information, programvara eller dokumentation.

I övriga hänseende vilar inget ansvar på Vaillant, om det inte krävs enligt lag, till exempel. enligt produktansvarslagen eller i fall av avsiktlig försummelse, grov vårdslöshet, personskada eller dödsfall, underlåtenhet att uppfylla garanterade egenskaper, bedrägligt döljande av en defekt eller vid brott mot grundläggande avtalsförpliktelser. Skadorna i händelse av brott mot grundläggande avtalsförpliktelser är begränsade till kontrakt-typiska, förutsebar skada om det inte finns något uppsåt eller grov oaktsamhet.

Även om Vaillant gör allt för att hålla Vaillant webbplats fri från virus, kan Vaillant inte garantera att de är virusfria. Användaren skall för sitt eget skydd, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet och bör använda ett antivirusprogram innan du laddar ner någon information, programvara eller dokumentation.

Hyperlänk

Vaillant webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av tredje part. Vaillant tar inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplats, eftersom Vaillant inte har något inflytande över innehållet och kan inte hållas ansvarig för innehållet och informationen. Användning av dessa webbplatser sker helt på användarens egen risk.

Copyright

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrätts:

Vaillant Group Gaseres AB, Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund

eller annat bolag inom Vaillant Group. Vaillant Group innebär Vaillant GmbH, som har sitt registreringskontor i Remscheid, Tyskland och alla dess närstående företag. Alla texter, bilder, grafik, ljud, video och animationsfiler, varumärken och annat innehåll på denna webbplats är föremål för lokala lagar om upphovsrätt och andra lagar för skydd av immateriella rättigheter. Det är förbjudet att ändra, kopiera, distribuera, sälja, hyra, komplettera eller använda utan skriftligt tillstånd. Om man fått tillstånd att använda materialet ska det märkas med med följande copyright "© (år) Vaillant, Sverige. All rights reserved.”

Det är tillåtet att läsa, kopiera, skriva ut och spara allt material som Vaillant publicerar på sin webbsida när det är för privat bruk. Det enda undantaget är modifieringen av innehållet från denna webbplats.

Pressmeddelanden samt andra dokument, fotografier och grafik som annonseras som tillåtna för publicering kan användas för press publikationer med villkoret att följande copyright läggs till "© (år) Vaillant, Sverige. All rights reserved. "Eftertryck är gratis, men vi ber om en kopia för vårt arkiv.

Om du vill använda material från vår webbplats för andra ändamål, kontakta oss på info@vaillant.se.

Varumärken (Trademarks)

Om inget annat anges, är alla företagslogotyper, varumärken, emblem och produktbeteckningar på Vaillant hemsida skyddade av lagen om varumärken. De är Vaillant eller dess dotterbolag "immaterialrätt. All otillåten användning eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot lagen om varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter eller konkurrenslagar.

Skydd av personuppgifter

Vaillant åtar sig att följa gällande lagar om skydd av insamling av personuppgifter, användning och behandling av personuppgifter för användande av Vaillant hemsida. Läs även vår information om dataskydd.

Återkoppling

Vi uppskattar om du kontaktar oss. Ni bör dock notera att vi förbehåller oss rätten att fritt använda idéer eller förslag som du kommer med, för förbättringar, utveckling och försäljning av våra produkter.