Komfort för mitt hem

Integritetspolicy

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Denna sekretesspolicy informerar dig om hur personuppgifter behandlas. Sekretesspolicyn gäller för våra webbsidor och de tjänster som nämns här. Specifika eller extra sekretesspolicyer kan gälla för vissa tjänster.

Sekretesspolicy (professionella användare)

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Denna sekretesspolicy informerar dig om hur personuppgifter behandlas. Sekretesspolicyn gäller för den här webbsidan och den personligt anpassade serviceportalen Partnernet, som är tillgänglig för installatörer och andra partner (”partner”) samt partnernas anställda (”användare”) för verksamhetsändamål (”serviceportal”). Sekretesspolicyn gäller även för de tjänster som tillhandahålls via portalen. Särskilda eller extra sekretesspolicyer kan gälla för vissa tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Vaillant Group Gaseres AB, Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund, Sverige (”vi”, ”oss”).

Mer information och kontaktuppgifter finns i vårt rättsliga meddelande.

Vi är ett företag som tillhör Vaillant Group. Vaillant Group innebär Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Tyskland) och de företag som är anknutna till Vaillant GmbH. Vaillant Group innefattar varumärkena Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval och protherm. Mer information om Vaillant Group finns här.

Rättslig grund

Generellt behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, baserat på befintliga avtal med respektive partner eller i den mån det krävs för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen (GDPR art. 6 (1) (a), (b) och (f)). I synnerhet behandlar vi personuppgifter för att sköta serviceportalen, för att besvara dina förfrågningar, för att erbjuda dig assistans och specialtjänster för marknadsföring av våra produkter och tjänster, för att möjliggöra administration av ordrar, för att lägga ordrar och för att anpassa eller förbättra våra onlineerbjudanden, produkter och tjänster enligt dina och slutkundernas intressen samt för marknadsföringsändamål. Mer information om detta finns i anteckningarna nedan.

Användning av serviceportalen

Serviceportalen tillhandahålls i syfte att ge allmän information och som en personligt anpassad webbtjänst för partner.

När du använder vår webbsida överför du va din webbläsare data till oss som är tekniskt nödvändiga för att upprätta anslutningen och använda vår webbsida. Detta innefattar i synnerhet datum och tid för anslutningen, din IP-adress, begärda webbsidor och hämtade filer, data om överföringen och användningen av webbsidan, information om webbläsaren och webbläsarinställningarna, operativsystem och enhet samt den webbadress från vilken du beredde dig åtkomst till vår webbsida. Uppgifterna lagras och behandlas av tekniska skäl. Vi använder den här informationen för att skydda våra webbsidor, för att mäta effektiviteten för internetreklam, för att sammanställa statistik och för att mäta aktiviteterna på webbsidan i syfte att förbättra våra erbjudanden. Generellt lagrar vi inte dessa data längre än 30 dagar. Du kan använda den allmänt tillgängliga delen av webbsidan utan att identifiera eller registrera dig.

För att få åtkomst till den personligt anpassade delen av serviceportalen måste partnern registrera sig. När det sker samlas företagsdata och kontaktuppgifter för anställda som vill använda serviceportalen in. För att registrera en anställd måste man ange yrkestitel, förnamn, efternamn, privat e-postadress och mobiltelefonnummer. Mer information kan behövas. Användning är endast möjlig för auktoriserade och registrerade anställda hos partnern och kräver registrering med ett individuellt användarnamn (e-postadress) och ett lösenord.

När det gäller användning av serviceportalen och personligt anpassade tjänster av respektive partner och dess anställda behandlar vi personuppgifter, inklusive uppgifter om partnerns anställda och slutkunder, i den mån det krävs för respektive tjänst. Partnern ska säkerställa att den har den anställda tillåtelse att namnge den anställda som användare och att överföra kunddata till oss. När den anställda registreras och använder serviceportalen bekräftar den att den godkänner registreringen som användare av serviceportalen.

Vi lagrar personuppgifterna så länge registreringen av partnern samt respektive anställda pågår och sedan så länge det krävs och tillåts enligt lag.

När vi ber dig om vissa personuppgifter anger vi huruvida informationen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten i fråga. Nödvändig information markeras med en asterisk (*) eller på annat sätt. Alla annan information som du tillhandahåller oss är frivillig.

Informationserbjudanden inom serviceportalen är allmänt tillgängliga utan att ytterligare personuppgifter behöver tillhandahållas. Detta gäller i synnerhet information om produkter, system, reservdelar och tekniska dokument såsom specialistinformation, slutkundsinformation, prislistor och checklistor.

I den mån vissa tjänster kräver att ytterligare personuppgifter tillhandahålls kanske det inte går att använda dessa fullt ut om nödvändiga uppgifter inte tillhandahålls.

Vi kan skicka personuppgifterna vidare till företag inom Vaillant Group om det är nödvändigt för respektive tjänst.

I den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du dra tillbaka samtycket när som helst. Du kan använda kontaktuppgifterna nedan för att göra detta. Vi behandlar alla tillbakadragna samtycken omedelbart.

Personuppgifter

Vi samlar in partnerns företagshuvuddata inom ramen för befintlig avtalsrelation och för registrering för serviceportalen. Företagshuvuddata innefattar kontaktuppgifter för partnerns auktoriserade representanter och kontaktpersoner, momsregistreringsnummer, företagsregistreringsnummer och bankuppgifter. Uppgifterna används för administration av avtalsrelationen och för åtkomst till serviceportalen.

Vi samlar in personaluppgifter för att administrera åtkomsten till serviceportalen. Personaluppgifter innefattar i synnerhet yrkestitel, namn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, lösenord och partner till vilken den anställda hör. Som en del av användningen av serviceportalen kan ytterligare uppgifter om den anställda lagras och behandlas, i synnerhet datum för senaste inloggning på serviceportalen, den anställdas kvalifikationer i relation till våra produkter, den anställdas behörighet att delta i utbildningar och information om deltagande i utbildningar.

Vi samlar in och behandlar data från partnerns slutkunder endast i den mån det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla partnern tjänster, i synnerhet i samband med bokning av tjänster via vår kundservice. Inom den här kontexten kan du tillhandahålla oss den information som krävs för att lägga en order. Detta innefattar ordertyp, information om berörd enhet, en problembeskrivning, ditt eget ordernummer, information om serviceplatsen inklusive namn och kontaktuppgifter för berörd enhetsägare, kontaktuppgifter för en kontaktperson på anläggningen, önskat datum, typ av kontakt som är möjlig. Vi använder dessa uppgifter för att behandla kundserviceordern.

Vi behandlar inga särskilda kategorier av personuppgifter (GDPR art. 9) om partner, deras anställda eller slutkunder.

Mer information om de personuppgifter vi behandlar finns i beskrivningen för relevant tjänst och applikation på serviceportalen.

Verktyg för dimensionering av värmepump

Verktyget gör det möjligt att snabbt jämföra de totala driftkostnaderna för olika system (värmepump, gas, olja, hybrid). Man behöver inte ange slutkundens personuppgifter för att använda verktyget. Endast vissa uppgifter om fastigheten för vilken jämförelsen av driftkostnader ska göras samt tekniska data om aktuellt värmesystem samlas in. Uppgifterna innefattar byggår, boyta, antal personer i hushållet, postnummer, nuvarande värmesystem, värmesystemet tillverkningsår, förbrukning, naturgasanslutning och typ av värmefördelning, nuvarande energikostnader samt övriga kostnader. Ett projektnamn måste anges för byggnadsprojektet och det får inte innehålla några personuppgifter. Vi kan inte identifiera slutanvändaren utifrån dessa uppgifter. Uppgifterna används för att skapa en driftkostnadsjämförelse i form av en elektronisk rapport. För rapporten kan information om namnet på partnerns företag och, i förekommande fall, en kontaktpersons namn och adress tillhandahållas. Vi använder informationen gör att skapa önskad rapport åt partnern och för våra egna statistikändamål. Verktyget tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör inom ramen för ett databehandlingsavtal. Tjänsteleverantören använder kakor för åtkomsthantering och användningsanalysering.

Tjänster för digital kundrådgivning

Vi erbjuder ett verktyg för att boka digitala möten med potentiella slutkunder. Verktyget kan integreras i partnerns webbsida. Verktyget gör det möjligt att begära viss information som behövs för att förbereda och genomföra ett digitalt onlinemöte med en potentiell slutkund Detta innefattar: Information om det planerade projektet (renovering eller nybyggnation), hur brådskande planerad åtgärd är, den potentiella kundens namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress, adress till byggnaden och information om hur den används, i synnerhet byggnadsår, boyta, antal personer i hushållet, förbrukning (olja, gas, elektricitet), information om befintligt värmesystem och systemets plats. Dessutom kan den potentiella kunden ange ytterligare valfri information om värmesystemet samt bifoga bilder på systemet. Kunden kan även välja hur man vill bli kontakt för ett digitalt möte och när den vill att mötet ska äga rum. Vi använder överförda uppgifter för att skapa digitala möten för partnern. Uppgifterna raderas efter att mötesförfrågan har skickats till partnern. Verktyget tillhandahålls oss av en tjänsteleverantör inom ramen för ett databehandlingsavtal.

Planeringsverktyg

Vi erbjuder olika planeringsverktyg som du kan använda utan att behöva tillhandahålla några personuppgifter. Dessa är till exempel verktygen för att registrera projektdata och copcalc. Vissa av verktygen tillhandahålls på vårt uppdrag av externa tjänsteleverantörer inom ramen för ett databehandlingsavtal. Alla verktyg är inte tillgängliga på alla marknader.

Med copcalc-verktyget kan du göra designer och beräkningar enligt vissa standarder för värmesystem samt hantera enskilda projekt. Verktyget kan användas utan att man behöver tillhandahålla personuppgifter. Du kan ange uppgifter om projektet samt installationsföretaget, i syfte att hantera olika projekt och generera personligt anpassade rapporter. Projektuppgifterna innefattar: Namn på byggnadsprojektet, kundnummer, namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress. Uppgifterna om installationsföretaget innefattar: Företagets namn, kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress, företagets logga. Partnern ska se till att den har rätt att använda uppgifterna i fråga. Verktyget gör det även möjligt att samla in teknisk information om projektet i fråga och att designa och göra beräkningar för det planerade värmesystemet. Vi behandlar uppgifterna för att kunna tillhandahålla verktyget samt för våra egna statistikändamål.

Utbildning för anställda

Vi erbjuder olika utbildningar för våra partner och deras anställda. I samband med planering och implementering av utbildningar behandlar vi deltagarnas kontaktuppgifter samt information om vilka som deltar i utbildningarna. Vi behandlar uppgifter i synnerhet för planering och förberedelse av utbildningar, för kommunikation med deltagarna, för fakturering av utbildningarna (i förekommande fall) samt för dokumentation av vilka som deltar i utbildningarna. Partner och anställda kan se genomförda och kommande utbildningar samt respektive status (Inbjuden, Registrerad, Avbröt, Deltog, Deltog inte) samt hantera sina utbildningar.

Anmälan till andra evenemang

Ibland kan vi bjuda in dig till olika evenemang (t.ex. informationsevenemang, handelsmässor), För att anmäla dig till sådana evenemang behöver vi ditt namn och din e-postadress samt eventuellt annan information som krävs för att planera och genomföra respektive evenemang. Vi behandlar uppgifterna i syfte att organisera, genomföra och dokumentera evenemangen samt för fakturering, om det behövs.

Erbjudanden om onlineutbildningar

I serviceportalen erbjuder vi onlineutbildningar om våra produkter och tjänster samt andra ämnen. I samband med detta kan vi använda tredjepartsleverantörers tekniska plattformar för att göra utbildningsinnehållet tillgängligt. Av principskäl överför vi inga uppgifter om användarna till leverantörerna i fråga. För att ge åtkomst till tjänsterna, för att hålla applikationerna säkra och för att analysera användningen av olika erbjudanden kan leverantörerna använda kakor eller andra tekniker. Vi förbehåller oss rätten att statistiskt utvärdera tekniska data och användningsdata gällande erbjudanden om onlineutbildningar för att förbättra och optimera våra erbjudande. Ingen individuell utvärdering av användningen av erbjudanden om onlineutbildningar görs av varken oss eller leverantörerna.

I samband med vissa tjänster erbjuder vi en kvalificerad form av onlineutbildning där genomförd utbildning leder till certifiering. I sådana fall registrerar vi genomförd utbildning baserat på besvarade frågor eller slutförda uppgifter. För detta lagrar och behandlar vi information om implementeringen av onlineutbildningen, genomförd utbildning och tilldelning av certifikat.

Kundserviceordrar

Vi erbjuder möjligheten att boka in möten med vår kundservice online eller via telefon. För detta behöver vi i synnerhet information om typen av order (reparation, underhåll eller annan), om problemet eller önskade tjänster, om produkten det gäller (t.ex. serienummer, namn, klass, typ, modell, prestanda), slutkundens namn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer (fast telefon eller mobiltelefon), information om enhetens plats. Vi ber dig även bekräfta att du godkänner tillämpliga villkor och regler. Vi behöver den här informationen för att planera kundservicen, för att samordna möten med partnern och slutkunden, för att bekräfta ordern och för att kommunicera med partnern och slutkunden under tiden din orden behandlas. Vi kontroller att angiven adress existerar för att undvika felaktig information. Vi använder även uppgifterna för att behandla och fakturera ordern samt för statistikändamål och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Du kan välja att visa kundserviceordrar med tillhörande uppgifter i serviceportalen. Detta innefattar ordernumret, data som genererats för ordern, inklusive ordertyp, status, tilldelad tekniker, plats för utförande, enhetsdata, uppgifter om utförd kundservice (inklusive arbetsrapport).

Programvarulicenser

Vi licensierar vissa programvaruprodukter till partner, till exempel programvaran winSOFT eller verktyget serviceDialog för analys av enhetsdata. För att administrera licenserna behandlar vi uppgifter om partnern och, i förekommande fall, om de anställda som är behöriga att använda programvaran, inklusive kontaktuppgifter. Vi behandlar även uppgifter om licensernas giltighetstid samt fakturering av licensavgifterna (i förekommande fall). I samband med uppdateringar via internet behandlar vi tekniska data för att upprätta anslutningen och för att säkerställa korrekt hämtning. Vi förbehåller oss rätten att använda dessa uppgifter för statistikändamål. Vi kan använda den tekniska informationen och kontaktuppgifterna för att underrätta licenstagaren om nödvändiga uppdateringar eller för annan kommunikation som rör programvarulicensen.

winSoft

I samband med licensiering av programvaran winSoft erbjuder vi som tillägg mobilappen ”Mobile Installer”. För att tillhandahålla appen kan vi samla in kontaktuppgifter, användarnamn och lösenord för registrerade användare i administrationssyfte. I samband med erbjudandet om användarutbildningar för programvaran och appen samlar vi in deltagarnas kontaktuppgifter i syfte att organisera utbildningarna.

Mobilappar för partner

Vi erbjuder våra partner olika mobilappar som är tillgängliga som webbapplikationer eller för mobila enheter med operativsystemen Android eller iOS via Google Play eller Apple App Store. Dessa innefattar (beroende på tillgänglighet):

  • myVAILLANT Pro App
  • Spare parts catalogue mobile

Det går endast att använda apparna efter att man registrerat sig som partner. Vi hanterar åtkomstdata (användarnamn, lösenord) till apparna. Dataskyddsinformation för respektive app gäller för användningen av apparna och är tillgänglig via respektive app.

För Google Play och App Store gäller leverantörernas dataskyddsvillkor. Google Play tillhandahålls i Europa av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland (”Google”). Information om Googles dataskyddspolicy finns på https://policies.google.com/privacy.

App Store tillhandahålls av Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornien, 95014, USA (”Apple”). Information om Apples dataskyddspolicy finns på https://www.apple.com/legal/privacy/data/ (respektive språkversion är tillgänglig när man väljer land).

Lojalitetsprogram och Scan-appen

Vi erbjuder våra partner möjligheten att delta i ett lojalitetsprogram. Som en del av partnerskapet överför partner information till oss om köpt och installerad utrustning och får i gengäld olika förmåner. Förmånernas typ och omfattning beror på respektive partnerstatus. För att administrera partnerprogrammet behandlar vi olika uppgifter. Dessa innefattar i synnerhet uppgifter om de enheter som köpts och installerats, hantering av bonuskonton, information om utförda tjänster och förmåner, i synnerhet behandling av lojalitetstjänster via lojalitetsbutiken, tillhandahållande av varor via lojalitetsbutiken samt stöd för marknadsföringsåtgärder. Administrationen av partnerprogrammet innefattar även behandling av information om köpta och installerade enheter med avseende på obehörig, felaktig eller upprepad överföring av data i syfte att erhålla ej godkända förmåner.

Vi erbjuder en mobilapp för överföring av produktinformation samt avläsning av streckkoder med hjälp av mobila enhet (Scan-appen). I samband med detta behandlar vi dina inloggningsuppgifter för appen samt uppgifter om överförda streckkoder, inklusive datum och tid för överföring. Informationen lagras på ditt lojalitetskonto och används för att administrera programmet.

Registrering vid installatörssökning

Vi erbjuder våra partner möjligheten att registrera sig som kontaktperson i installatörssökningen för intresserade slutkunder på vår webbsida (potentiella kunder). I sökningen får den potentiella kunden se flera installatörer i sitt närområde. För detta behandlar och publicerar vi partnerns offentliga kontaktuppgifter inom ramen för respektive sökresultat. Dessa innefattar partnerns namn/företag, adress, telefonnummer (fast telefon) eller mobiltelefonnummer i förekommande fall, partnerns webbadress och en allmän e-postadress som kan användas för att kontakta partnern. Uppgifterna hämtas från huvuddata som är sparade i serviceportalen. Se till att du endast anger kontaktuppgifter för ditt företag som du vill ska publiceras i installatörssökningen. För installatörssökningen kommer även din adress att visas för intresserad part på Google Maps. För detta överförs företagsadressen automatiskt till Google Maps.

Hämta eller beställ informationsmaterial

Du kan hämta information och broschyrer om våra produkter och tjänster från serviceportalen utan att behöva tillhandahålla fler uppgifter. I vissa fall erbjuder vi möjligheten att få utvalt informationsmaterial via e-post eller vanligt post. För detta tillhandahåller du oss uppgifter om vilken information du vill ha samt ditt namn, din titel, din e-postadress och din vanliga postadress. I vissa fall kan vi be om mer information om det behövs för överföring av dokument. Vi utvärderar antal och typ av hämtningar för statistikändamål för att ständigt förbättra och optimera informationen.

Kontaktcenter för partner

Vi erbjuder flera olika alternativ för att kontakta vårt kontaktcenter och vår kundservice. I synnerhet när det gäller att behandla och svara på förfrågningar, ta emot ordrar och erbjuda rådgivning behandlar vi uppgifter som namn/företag, kontaktuppgifter och information om dina förfrågningar och ordrar. Vi kan även behandla uppgifter om slutkunder som har koppling till dina förfrågningar och ordrar. Detta innefattar i synnerhet namn och kontaktuppgifter, information om enheten i fråga, problem eller order, kundnummer, ordernummer, serienummer för enheten i fråga och uppgifter som beskriver problemet. Vi kan be om mer information om ägaren av enheten eller mottagaren av tjänsten eller fakturan. Vi kan komplettera informationen du anger med andra uppgifter (t.ex. kundnummer, ordernummer, enhetsdata, felinformation, reservdelar som behövs, geodata för enhetens plats) för att kunna behandla din förfrågan och utföra våra tjänster på ett bättre sätt. Vi kan även lägga till information gällande behandlingen av din förfrågan och slutförande av ordrar i samband med utförda tjänster. Vi använder uppgifterna för att behandla dina respektive förfrågningar, i synnerhet för att besvara frågor om produkter och tjänster, ta emot ordrar, boka in möten med vår kundservice, dokumentera utförda tjänster eller fakturera tjänster. Vi använder partnerns, dess anställdas och dess slutkunders telefonnummer, mobiltelefonnummer eller e-postadress för kommunikation om respektive förfrågan och tills respektive order har slutförts. Detta innefattar även meddelanden via e-post eller sms, i synnerhet för att bekräfta eller påminna om möten.

Om du samtycker spelar vi även in telefonsamtal med vårt kontaktcenter i kvalitets- och utbildningssyfte. Informationen raderas direkt efter utvärdering, men senast efter 30 dagar.

Anmälan till nyhetsbrev

Vi erbjuder våra partner möjligheten att prenumerera på diverse nyhetsbrev. Om du vill prenumerera på ett nyhetsbrev behandlar vi e-postadressen du angett i serviceportalen. Du kan hantera dina nyhetsbrev själv i serviceportalen. För detta behandlar vi även information om de nyhetsbrev du prenumererar på och hur ofta de skickas ut.

När vi skickar ut ett nyhetsbrev kan vi även samla in data om hur nyhetsbrevet skickas och används. För detta innehåller nyhetsbrev länkar till bildfiler sparade på våra webbservrar. När du öppnar ett nyhetsbrev överför ditt e-postprogram dessa bildfiler från vår webbserver. Detta gör det möjligt för oss att se om och när våra nyhetsbrev öppnats och vilket innehåll mottagarna har läst. Vi använder informationen som samlats in på det här sättet för att förbättra din användning av nyhetsbrevet, för att kontrollera utskicket av nyhetsbrevet och för statistikändamål.

Du kan när som helst säga upp prenumerationen på ett nyhetsbrev via serviceportalen. Du kan även använda länken i nyhetsbrevet för att säga upp prenumerationen.

Kakor, analysverktyg, spårning och inriktning, sociala medier

Vi använder kakor på vår webbsida i serviceportalen. Kakor är små filer som lagras temporärt på din enhet. Vi använder kakor för de ändamål som beskrivs nedan.

Vi använder våra egna kakor, i synnerhet funktionskakor, för att göra vår webbsida lättare att använda och navigera, för att underlätta användningen av formulär, för att underlätta inloggning och registrering, för att tillhandahålla vissa funktioner, för att lagra godkännande och nekande av kakor och för att garantera säkerheten för vår webbsida och våra system. Motsvarande kakor är därför nödvändiga för att vår webbsida ska kunna användas. Samtycke krävs inte för dessa nödvändiga kakor.

Vi använde även tredjepartskakor, i synnerhet i samband med användningen av analysverktyg och spårnings- och inriktningstekniker.

Mätnings- och analysverktyg används för att bättre förstå användningen av vår webbsida och för att optimerade den därefter. Med motsvarande kakor samlar vi in uppgifter om hur du interagerar med webbsidan och vilka sidor du besöker. Informationen vi samlar in eller lagrar med dessa kakor är i sammanslagen form och kopplas inte till dig personligen. Sådana kakor aktiveras med ditt samtycke, och du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Spårnings- och inriktningstekniker används för att optimera leverans av reklam och annan marknadsföring på internet. Dessa kakor spårar och samlar in information om dina aktiviteter online för att hjälpa annonsörer visa mer relevant reklam för dig utifrån dina intressen. Dessa kakor kan dela den här informationen med andra organisationer eller annonsörer. Sådana kakor aktiveras med ditt samtycke, och du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Vi integrerar även så kallade sociala medieerbjudanden eller externt innehåll på våra webbsidor. När du använder sociala medier använder du även respektive erbjudande från leverantörerna av sociala medier, som också använder kakor. Sådana kakor aktiveras med ditt samtycke, och du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

I princip kan du se vår webbsida även utan kakor. Men de flesta webbläsare har som standardinställning att godkänna kakor automatiskt. Du kan däremot förhindra eller begränsa att kakor lagras på din enhet. Mer information om hur det går till finns i instruktionerna för din webbläsare. Du kan även radera kakor som redan har sparats någon gång via din webbläsare. Du kan dessutom använda din webbläsares DNT-inställningar (Do Not Track) för att hantera kakor. Du kan även inaktivera kakor från vissa externa leverantörer på Digital Advertising Alliances sida eller på sidan Your Online Choices. Om du inte godkänner nödvändiga kakor kan detta leda till att dina erbjudande begränsas funktionellt.

Vid användning av kakor från andra leverantörer (”tredjepartskakor”) är det möjligt att insamlade data överförs av respektive leverantör till ett land utanför EU eller EES, som inte tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå. I synnerhet erbjuder USA i nuläget inget adekvat skydd inom ramen för GDPR, eftersom myndigheter i USA har rätt att få åtkomst till personuppgifter som innehas av företag under vissa omständigheter utan att adekvata rättsmedel finns tillgängliga för registrerade personer.

Information om kakor och användningen av verktyget för hantering av samtycke till kakor

Vi kan använda verktyget för hantering av samtycke till kakor som är integrerat i vår webbsida för att hantera enskilda inställningar för användningen av kakor. Där finns även detaljerad information om enskilda kakor.

Vi använder verktyget för hantering av samtycke från Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige) på vår webbsida. Verktyget gör det möjligt för dig att samtycka till databehandling via webbsidan, i synnerhet inställning av kakor, samt att utnyttja din rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Behandlingen av data och användningen av kakor är nödvändig för dokumentation och administration av dina inställningar. Följande data samlas in och överförs till leverantören av verktyget: Datum och tid för sidanrop, information om webbläsaren och enheten du använder, anonymiserad IP-adress, uppgifter om godkännande och nekande för kakor. Dessa uppgifter skickas inte vidare till tredje parter.

Mer information om dataskyddsvillkoren för verktyget för hantering av samtycke till kakor finns på:

https://www.consentmanager.net/privacy.php.

Överföring av personuppgifter inom Vaillant Group och till tredje parter

Personuppgifter behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och, i syfte att tillhandahålla tjänster, skickas de vidare till personuppgiftsbiträden inom Vaillant Group samt externa personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna uteslutande på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Om vi använder externa leverantörer som också använder uppgifterna för egna ändamål informerar vi om detta i samband med informationen om kakor.

Vi lämnar även ut personuppgifter till slutkunder eller andra externa parter om detta behövs för att tillhandahålla våra tjänster.

Överföringen av personuppgifter till inhemska och utländska domstolar, myndigheter eller andra statliga institutioner ska ske uteslutande enligt lagstadgade bestämmelser.

Databehandling av tredje parter och behandling utanför EU eller EES

Personuppgifter behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och, i syfte att tillhandahålla tjänster, skickas de vidare till personuppgiftsbiträden inom Vaillant Group samt externa personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna uteslutande på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Under vissa omständigheter utförs databehandling av ett personuppgiftsbiträde utanför EU eller EES på vårt uppdrag. Såvida det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen när det gäller mottagarlandet, kommer vi i sådana fall överens med en lämplig tjänsteleverantör om adekvata skydd för personuppgifterna, i synnerhet genom godkännande av EU:s tillämpliga standardavtalsklausuler.

I synnerhet i samband med användningen av analysverktyg, spårnings- och inriktningstekniker från tredjepartsleverantörer eller integrering av sociala medieerbjudanden, är det möjligt att tredjepartsleverantörerna även behandlar data utanför EU eller EES. I synnerhet kan tredjepartsleverantörer behandla personuppgifter i USA. USA erbjuder i nuläget inget adekvat skydd inom ramen för GDPR, i synnerhet eftersom myndigheter i USA har rätt att få åtkomst till personuppgifter som innehas av företag under vissa omständigheter utan att adekvata rättsmedel finns tillgängliga för registrerade personer.

Datasäkerhet

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi hanterar mot förstörelse, förlust, ändring och obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst. Alla personuppgifter som tillhandahålls av dig vid användning av personligt anpassade tjänster överförs till oss i krypterat format. Vi använder en toppmodern krypteringsprocess för detta. Dina uppgifter är lösenordsskyddade i systemen där de lagras. Personerna som har åtkomst till uppgifterna är förbjudna enligt strikta säkerhetsbestämmelser att lämna ut dina uppgifter till tredje parter. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering eller radering av personuppgifter som rör dig, begränsning av behandling av uppgifterna, att göra invändningar mot behandling samt rätt till dataportabilitet, i varje fall enligt gällande lagstadgade bestämmelser. Då behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten för behandling baserad på samtycke innan det drogs tillbaka.Du har rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet enligt gällande lagstadgade bestämmelser om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot de lagstadgade bestämmelserna. För detta kan du kontakta myndigheten i den EU-medlemsstat där du är bosatt eller på platsen där det påstådda brottet skedde.Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för oss. Deras kontaktuppgifter finns på www.imy.se

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller förslag gällande dataskydd kan du skicka dem via e-post eller vanlig post.

E-post: info@vaillant.se

Vanlig post: Vaillant Group Gaseres AB, Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund, Sverige.

Med förbehåll för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa dataskyddsbestämmelser när som helst inom ramen för tillämpliga lagar. Observera även respektive användarvillkor och allmänna villkor vid användning av våra webbsidor.

Status: 31/01/2023